Firma Projektowo Usługowo Badawcza

E K O W I Z J E R
Zbigniew WALASZCZYK

Zapraszamy do współpracy.  Działamy w Ochronie Środowiska już ponad 15 lat.

Certyfikaty

W grudniu 2009 roku działalność techniczna naszej Firmy, (obejmująca pobieranie próbek środowiskowych i pomiary wykonywane bezpośrednio podczas pobierania), została poddana ocenie audytorów Polskiego Centrum Akredytacji (sprawdzenie kompetencji zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2005 / AC:2007 / Ap1: 2007).

17 marca 2010 roku otrzymaliśmy Certyfikat Akredytacji nr AB 1150. 27 grudnia 2013 roku objęci zostaliśmy kolejnym okresem Akredytacji.

Certyfikat.pdf; 
www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201150,podmiot.htmlf


Ponadto posiadamy Zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do pobierania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wykonywania podstawowych badań fizyko-chemicznych

Decyzja Inspektora Sanitarnego: 
Zatwierdzenie_PSSE_2017.pdf

Zaświadczenie z uczestnictwa w szkoleniu przeprowadzonym przez PPIS w zakresie pobierania próbek wody do spożycia:
za%C5%9Bwiadczenie.pdf